Ahşap Endüstrisi

Ahşap yapı sektörü, yapı sistemlerine göre tanımlanamamaktadır. Sektörü tanımlayacak olan yapım tekniklerinin çeşitliliği ve karma sistemlerin yapım teknikleri içerisinde almış olduğu yer bu sınırın çizilmesini zorlaştırmaktadır.

Konut üretiminde, teknolojilerin gelişmesi, malzeme çeşitliliğinin artması gibi
etkenlerden dolayı farklı yapım teknikleri ortaya çıkmıştır. İlkel yapım sistemlerinden prefabrik yapım sistemlerine kadar geçen süredeki teknolojik, sosyal ve iş idaresi ile bir çok faktördeki gelişmeler her aşamada yapım sistemlerini de etkilemiştir. Ancak gelişim sürecine göre sınıflandırmada üç farklı yapım tekniği göze çarpar. Bunlar ; ilkel, geleneksel ve endüstriyel yapım teknikleridir. Bu ayrıma karşın üretim sistemleri birbirleri içerisine girmiş durumdadır.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top