Cam Yünü Endüstrisi

Cam yünü veya cam elyafı yalıtım endüstrisi talebini tetikleyen ana faktörler arasında bina inşaat faaliyetlerinde geri kazanım, katı bina kuralları ve gelişmiş bölgelerde enerji verimliliği için artırılmış bir gereksinimdir.

Küresel olarak bina inşaat faaliyetlerinde güçlü büyüme ve gelişmekte olan dünyada endüstriyel üretimdeki büyüme. Çin inşaat sektörünün 2030’a kadar marjinal bir büyüme kaydetmesi beklenirken, Amerika Birleşik Devletlerinin önümüzdeki on beş yıl içinde Çin’i yıllık % 5’lik bir tahminle geride bırakması bekleniyor. 2021’de Hindistan, Japonya’yı geçtikten sonra dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olarak ortaya çıkacak.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top