Kağıt Endüstrisi

Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi, hammadde olarak odunu kullanan ve kağıt hamuru, kağıt, karton ve diğer selüloz bazlı ürünler üreten şirketleri kapsamaktadır.

Kağıt hamuru, kağıt ağ olarak oluşturulduğu bir kağıt makinesine beslenir ve su, preslenerek ve kurutularak çıkarılır.

Çarşafın bastırılması, suyu zorla uzaklaştırır. Su çarşaftan çıkarıldıktan sonra, suyu toplamak için geleneksel olanla karıştırılmaması gereken özel bir tür keçe kullanılır. Oysa elle kağıt yapılırken bunun yerine kurutma kağıdı kullanılır.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top