Kimya Endüstrisi

Kimya endüstrisi, kimyasalların ve bunların türevlerinin üretimi ile uğraşan süreçler, işlemler ve kuruluşlardan oluşan komplekstir.

Kimya endüstrisi basitçe kimyayı kullanan ve kimyasallar üreten endüstri olarak tanımlanabilir. İstatistiksel ekonomik amaçlarla kabul edilen tanımlar ülkeden ülkeye değişir. Ayrıca Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Standart Uluslararası Ticaret Sınıflandırması, kimyasallar bölümünün bir parçası olarak patlayıcıları ve pyroteknik ürünleri içerir. Ancak bu tür lifler için ham maddelerin hazırlanması, herhangi bir üretim dalının olabileceği kadar kimyasal olmasına rağmen, sınıflandırma suni ve sentetik lifleri kapsamaz.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top